Miben tudunk segíteni?

Üzletiesítés, gyors piacra jutás, kiterjedt tudáshalmazhoz valamint regionális és nemzetközi kapcsolati hálónkhoz való hozzáférés, az Ön idejének és kapacitásának megsokszorozódása, az áttörésre való fokozott összpontosítás, mérhető megoldások, mindezek felett pedig egy élethosszig tartó tanulási élmény.

Ha Ön úgy gondolja, hogy pazarolja az idejét, pénzét, kapcsolatait, ötleteit, földjét, épületeit, technológiáját, szolgáltatásait, termékeit, egyéb tárgyi eszközeit valamint immateriális javait, csatlakozzon hozzánk, mert mi új megoldásokat kínálunk Önnek valamennyi felsorolt területen!

A Simonyi BEDC egy vibráló, tanuló ökoszisztéma, mely a tagjainak tevékenységén alapul, akik különlegesen megtervezett környezetben lépnek interakciókba egymással. E környezet a vállalkozói kapacitás kiépítésére fókuszál, törekszik az ötletek feltárására és egészen a létrehozatalukhoz szükséges kompetenciákig történő visszavezetésére, átstrukturálja az ötleteket a minél nagyobb hatás, magasabb hozzáadott érték elérése érdekében, átszervezi a kompetenciákat a még piacképesebb ötletek kibontakozásáért. Mindez egy közös teremtő és tanuló környezetben érhető el az érintettekkel együtt, akik aktívan részt vesznek egy tudás által vezérelt gazdasági gravitációs központban, mely folyamatosan vonzza és összeköti az ötlettulajdonosokat, eladókat, vevőket, befektetőket és lobbistákat egy innovációt ösztönző miliőben.

A Simonyi BEDC, virtuális intellektuális hálózat lévén egy határtalan élő laboratórium, mely a dél-dunántúli és a dél-ohio-i régiók együttműködésének gyümölcse.

A Simonyi BEDC büszke a világ minden pontjáról csatlakozott tagjaira és stratégiai partnereire, akik aktívan részt vesznek az olyan programok támogatásában, melyek elősegítik az ötletek vándorlását a nemzetközi közösségen belül. Az említett segítségnyújtó programok regionális innovatív ötletközpontokat hoznak létre, melyek innovációra serkentik az elmaradottabb térségeket, olyan területeken, ahol eddig fel nem tárt kompetenciák vannak. Dél-Ohio és Pécs között is egy ehhez hasonló, erős közösség működik.

Annak érdekében, hogy mindenki teljes mértékben kiaknázza e tanulási ökoszisztéma előnyeit, a Simonyi BEDC tagok aktív részvétele alapvető fontosságú - aktív részvétel a gyakorlati tanulásban és gyakorlati kutatásban, már igazolt modelleket alkalmazva, ötvözve a lelkes érdeklődést és a problémamegoldást. A rendszer intellektuális mágnesességét nem más, mint az Ön pro-aktív részvétele jelenti, a folyamatos közös munkában!

A Simonyi BEDC célja az általa érintett közösségek innovációs kapacitásának növelése, a vállalkozói kapacitásfejlesztés, az alkalmazott tanulás és a SMART specializáció révén.

Jöjjön és csatlakozzon hozzánk családjával, közösségével, klubjával, vállalatával, intellektuális hálózatával, klaszterével és élő laboratóriumával!

Tagsági vagy stratégiai partneri jelentkezését továbbíthatja elérhetőségünkre. Jelentkezése elbírálásra kerül a Tagsági és Stratégiai Partnerségi Bizottság által.