Vállalkozásfejlesztési Mesterszak

A mesterképzés célja olyan szakemberek képzése, akik a vállalkozásfejlesztéshez kapcsolódó elméleti és gyakorlati ismeretanyagnak magas szinten birtokában vannak és azt képest az üzleti élet hazai vagy külhoni praktikumában magabiztosan, professzionális színvonalon alkalmazni. A főfunkciók specifikus ismeretein túl nagy hangsúlyt helyezünk azok kölcsönkapcsolatainak feltárására is. A vállalatelemzési, diagnosztikai módszerek eszköztárának bővítésén túl fejlesztjük az önálló és csoportos problémamegoldás képességét. A szervezetek különböző szintjeinek vezetői feladatainak ismertetésére, valamint a vezetői készségek és képességek fejlesztésére különösen nagy hangsúlyt szentelünk. Erősítjük a kreatív, innovatív vállalkozói szemléletet, valamint szolgáljuk a modern menedzsment módszerek elterjesztését az üzleti életben. Megszerzett ismereteik alapján a hallgatók alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő mélyítésére.