Kutatás

A Simonyi Üzlet- és Gazdaságfejlesztési Központ az alapvető kompetenciáját jelentő vállalkozói aktivitásfokozás, kompetencia-fejlesztés, kapcsolati tőke gyarapítás érdekében folytatott tevékenysége mellett elkötelezett támogatója e széles témakör elméleti vizsgálatának is.

A teoretikus kutatás jelenleg két szinten valósul meg. A hallgatói szak-, és TDK-dolgozatok formájában mutatják be a fenti területek elméleti hátterét, míg az akadémiai szintű kutatás a Simonyi BEDC menedzsmentjének, tagjainak, mentorainak tevékenysége által valósul meg.