Kutatási irányok és a kutatók

A Simonyi Üzlet- és Gazdaságfejlesztési Központ kiemelt célja, hogy a vállalkozói kapacitásteremtés és fejlesztés során a megfigyelt jelenségeket, levont következtetéseket tudományos alapossággal vizsgálja, esettanulmányokat, nagymintás statisztikai elemzéseket végezzen, annak érdekében, hogy a levont következtetéseket mind az oktatásba, mint pedig a vállalkozói szemléletfejlesztésbe visszaforgathassa.

A Simonyi BEDC ebben a munkában a PécsiKözgáz tudományos intézeteire, de legfőképpen a Kvantitatív Menedzsment Intézetben folyó kutatásokra, kutatói kapacitásra támaszkodik, mint ahogy azt teszi a kompetenciafejlesztés területén is.

A PécsiKözgázon az alábbi kutatások folynak, amik közvetlenül és közvetetten is támogatják a Simonyi BEDC folyamatainak, ökoszisztémájának fejlesztését, fejlődését:

  1. Kis- és közepes vállalatok versenyképességének vizsgálata versenyképességi index segítségével – Kutatók: Prof. Dr. Szerb László, Dr. Márkus Gábor, Dr. Csapi Vivien, Rideg András;
  2. Közösségi finanszírozás modelljei és régiós alkalmazhatósága – Dr. Kuti Mónika, Tóth-Pajor Ákos;
  3. Finanszírozás időzítése a gyorsan növekvő vállalatok esetében, azaz mikor vonjunk be tőket? – Dr. Csapi Vivien, Posza Alexandra;
  4. Vállalkozói ökoszisztéma teljesítmény mérése, „Start-Up Index” – Dr. Bedő Zsolt, Tóth-Pajor Ákos;
  5. Fiatalok vállalkozói attitűdjének, kompetenciájának vizsgálata, elemzése, fejlesztése – Dr. Bányai Edit, Dr. Balogh Gábor, Dr. Márkus Gábor, Fodor Péter
  6. Vállalkozói kultúra, megítélés, ökoszisztéma teljesítmény mérése adatbányászati módszerekkel – Dr. Kruzslicz Ferenc, Hornyák Miklós.