Programok, képzések

Fő tudásfolyamataink rendkívül hatékony működése elsősorban a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán, más karokon, valamint a jelenleg 26 régióra kiterjedő nemzetközi partner hálózat tagintézményeiben megvalósított színvonalas oktatási és kutatási kínálatnak köszönhető. A Simonyi BEDC programok folyamatosan igazodnak a partner intézmények aktuális eseményeihez és programjaihoz.

A programunk célja, hogy elősegítse a vállalkozói kapacitást a tér nélküli fenntartható innovációk esetében, kialakítsa és növelje a regionális hálózatokra gyakorolt hatást az infrastrukturális kapacitás, a határon átnyúló kohézió, az eszközök és kompetenciák körkörös migrációja, valamint a decentralizációt és helyi felelősségvállalást támogató inter-regionális kormányzás révén.

A Simonyi BEDC célja, hogy jelentős szerepe legyen a felsőoktatás újraszervezésében, olyan oktatási és kutatási tevékenység létrehozásán keresztül, mely közvetlenül támogatja az innovációt, a multidiszciplinaritást, a foglalkoztathatóságot, az élethosszig tartó tanulást és az egész életen tartó tanulást. A társadalmi és az ökológiai partnereinkkel együtt tanulva lehetőségeket kívánunk teremteni a többszintű tanulásra, és elő kívánjuk segíteni a haladó szellemű szakemberekből álló szoros hálózat kiépítését. Regionális szinten folyamatos erőfeszítéseket teszünk a SMART specializáció irányába, amely szerint mi is működünk.

Emellett 2013 szeptemberétől kezdődően partnereinkkel közösen elindítunk egy újonnan tervezett Vállalkozási és Innovációs Készségfejlesztő Programot a Simonyi Interdiszciplináris Programon belül. 2013. április 17-én partnereinkkel (AmCham, HVCA, Central European University és a Közgazdaságtudományi Kar) megállapodtunk, hogy együttes erővel létrehozunk egy közös szervezetet, amely felügyeli és elősegíti a legjobb gyakorlatok elterjedését a vállalkozói kapacitásfejlesztő programok terén, amelyek sikeres Egyesült Államokbeli modelleken alapulnak.

A BEDC első ilyen erőfeszítése a BEDCH teljesítmény meghatározó és monitoring kreditrendszerének megtervezése és kifejlesztése volt, melyet a Tudásmenedzsment Bizottságok végeztek.

A BEDC tagok és partnerek közötti tranzakciókat három engedélyezési program felügyeli, melyek a TEIP és TICEBED fejlesztési platformok 35 futó programja esetében is alkalmazásra kerülnek.

  1. „Zöld Kártya" engedélyezési program: megkönnyíti a vállalkozói kapacitás kiépítését (TEIP-hez kapcsolódik)
  2. "Kék Kártya" engedélyezési program: megkönnyíti a fenntartható regionális fejlesztést és a tudás közösség kiépítését (TICEBED-hez kapcsolódik)
  3. Partner - Szolgáltató engedélyezési program (mind a TEIP-hez, mind a TICEBED-hez kapcsolódik)

Az engedélyezési programok kifejlesztése során törekedtünk arra, hogy a kreditpontok átvitele az egyes teljesítmény ellenőrző rendszerek között minél könnyebben megvalósulhasson. A belépéskor birtokolt kreditpontok függvényében a tagok Zöld Kártyára lehetnek jogosultak, a korábbi tapasztalatoktól és a kapcsolódó tevékenységektől függően.

A BEDC kreditrendszer (BEDCHours) 360 fokos balanced score card logikát követ, mely 300 + 60 kreditponttal (egy óra = egy kredit) méri a tagok tevékenységeit három éves ciklusokban. A BEDC hálózatának tagjai jogosultak BEDCH kreditekre. A Simonyi Program résztvevői 30 BEDCH kezdő kreditpontra jogosultak.

A támogató tagok hálózatának sokszínűségét szem előtt tartva, a BEDCH rendszer folyamatos fejlesztésre kerül annak érdekében, hogy a tagintézményeknél működő teljesítmény felügyelő rendszerekkel még kompatibilisebb legyen, és/vagy adaptálható legyen a tagok napi tevékenységeinek elismerésére a saját szakmai és társadalmi hálózataikban. A BEDCH alapkoncepciójába bekerültek a Nemzetközi Minőségbiztosítási Keretrendszerek és az Iparágak, Gazdasági tevékenységek, Kompetenciák és Állások Nemzetközi Osztályozási Rendszerének koncepciói is.

A BEDCH rendszere lefedi az oktatási, kutatási, publikációs, tanácsadói, hálózatépítési, promóciós, adminisztrációs, befektetési, biztonsági, szolgáltató és az ipari tevékenységeket egyaránt.

A fő tudásteremtő folyamataink a projekt minden szintjén támogatást nyújtanak: előtervezés, tervezés, megvalósítás, végrehajtás, működtetés, hálózatépítés, dokumentálás és publikálás. A megértés elvének értelmében minden projektötlet egy standard tudásteremtési folyamatot követ függetlenül attól, hogy az életciklus mely fázisban vannak. Ennek a célja elsősorban az, hogy minél több áttörést hozó ötlet szülessen a folyamatban lévő projektből.

Annak érdekében, hogy optimális figyelmet kapjanak a legjobb gyakorlatok és a példaértékű projektek, személyes és virtuális workshopokat szervezünk a Teljesítmény Fejlesztési Programjaink (PIP) keretein belül. A Megvalósítási Bajnok Program egy olyan program, melynek a célja, hogy bemutassa a legsikeresebb előadókat minden évben.