Simonyi Mentorok

A Simonyi Üzlet- és Gazdaságfejlesztési Központ vállalkozói kapacitásteremtési és fejlesztési tevékenységének egyik kiemelten fontos eleme a gyakorló szakemberek részvétele a magánszemélyek, középiskolai, felsőoktatási hallgatók, kutatók, vállalatok, mint projektgazdák által birtokolt innovatív, kreatív, fejlesztésre, piacosításra váró ötleteinek kidolgozásában. A gyakorló szakember ebben a relációban kvázi mentori szerepet tölt be, akinek segítségével nem csupán a fejlesztés irányának, menetének instruálása, megfelelő mederben tartása, hanem a jövőbeli gazdasági tevékenységgel történő esetleges szoros kapcsolat kiépítése is lehetővé válik. Ez más szóval azt jelenti, hogy a termék- vagy szolgáltatásfejlesztést takaró projekt a mentor számára ugyanúgy tanulási lehetőséget jelent, mint a projektgazda számára. A Simonyi Mentorprogram kiemelt célja továbbá, a mentorált (projektgazda) tanulási folyamatának elősegítésén túl, új, a régió gazdasági-társadalmi fejlődését elősegítő gazdasági lehetőségek létrehozása.

A mentorokat három kategóriába soroljuk:

 1. A SIMONYI MENTOROK iparágspecifikus, gyakorló szakemberek, akik a termék és/vagy szolgáltatás üzleti vagy technológiai fejlesztésében segítik a mentoráltat.
 2. Az AKADÉMIAI MENTOROK a Pécsi Tudományegyetem, illetve partnerintézményeinek oktató/kutató szakemberei, akik a projektet a kutatásuknak megfelelő szakmai irányítással tudják ellátni.
 3. MENTOR ASSZISZTENS az a felsőoktatási hallgató, aki már részt vett a Simonyi Inkubációs Programban mentoráltként vagy fejlesztő-asszisztensként, és sikeresen abszolválta a program során definiált feladatokat, ezáltal megismerkedett a projektfejlesztés menetével, és immáron új szerepben, mint Simonyi alumni osztja meg tapasztalatait, és tanul tovább a Simonyi Ökoszisztémán belül.

Mit várhat a mentorált a mentoroktól (személyes és/ vagy online, skype kommunikáción keresztül)?

 • Szakmaspecifikus iránymutatást;
 • Üzletfejlesztési iránymutatást;
 • Kapcsolatrendszert;
 • Szemléletformálási inspirációt;
 • Projekt megvalósítást (mindkét fél ezirányú pozitív elköteleződése esetén);

Mit NEM várhat a mentorált a mentoroktól:

 • Azt, hogy helyette dolgozzon;
 • Azt, hogy helyette tálaljon ki alapvető koncepciókat;
 • Azt, hogy mindenképpen bekapcsolódjon az üzleti megvalósításba.